Wet taaleis

Bij een bijstandsuitkering is het verplicht dat u de Nederlandse taal voldoende verstaat, spreekt, leest en schrijft. Voldoende betekent op het niveau van groep 8 van de basisschool. Wanneer u dat kunt, heeft u namelijk meer kans om werk te vinden. Dat staat in de nieuwe Wet taaleis.

Bent u in Nederland geboren en woont u uw hele leven al in Nederland? Dan heeft u acht jaar of langer Nederlandstalig onderwijs gevolgd. Daarmee voldoet u aan de Wet taaleis. Is dat niet het geval, dan moet u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Hoe kunt u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende kent? Door bijvoorbeeld:

  • een diploma of een inschrijvingsbewijs van een Nederlandstalige middelbare school in Nederland, de Nederlandse Antillen, Suriname of Vlaanderen;
  • een diploma van een MBO-, HBO- of universitaire opleiding in Nederland of Vlaanderen;
  • of een diploma inburgering op A2-niveau of hoger.

Taaltoets
Kunt u niet laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst? Dan moet u een taaltoets doen. Haalt u deze toets niet dan moet u uw kennis van het Nederlands zo snel mogelijk verbeteren. Wij zullen met u overleggen hoe u dat het beste kunt doen.

Wat kan er met uw uitkering gebeuren?
Wij leggen u een maatregel op wanneer:

  • u de Nederlandse taal onvoldoende kent en,
  • u uw kennis van het Nederlands niet wilt verbeteren of dat niet snel genoeg doet.

De maatregel houdt in dat wij uw bijstandsuitkering zes maanden lang met 20% verlagen. Voldoet u daarna nog steeds niet aan de Wet taaleis, dan krijgt u een hogere maatregel. Uiteindelijk kan dit betekenen dat u helemaal geen bijstand meer ontvangt.