Tegenprestatie

Per 1 januari 2015 treden de Participatiewet en nieuwe bijstandsregels in werking. Vanaf dan kan de gemeente u vragen om iets terug te doen voor uw uitkering. Dat kan door onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten uit te voeren op bijvoorbeeld een school of in een wijkhuis. Deze activiteiten zijn nuttig voor de samenleving, maar ook nuttig voor u zelf. Een tegenprestatie levert namelijk sociale contacten en zingeving op, maar kan ook zorgen voor bijvoorbeeld nieuwe ervaringen en een werkritme.

Wat geldt als een tegenprestatie?
Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang, bijvoorbeeld voor een paar uur per dag of per week gedurende een paar weken of maanden. Het mag geen werk zijn waarvoor iemand regulier betaald hoort te worden. Bij de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie, wordt rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden.

Als u al vrijwilligerswerk verricht of mantelzorg verleent, kunt u met uw consulent werk overleggen of dit als tegenprestatie kan gelden.

Wat gebeurt er als iemand geen tegenprestatie wil leveren?
U bent verplicht om mee te werken aan de invulling van de tegenprestatie. Als u niet goed of helemaal niet meewerkt aan de uitvoering van de tegenprestatie, kan uw bijstandsuitkering tijdelijk verlaagd worden.

Meer weten?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw consulent werk, dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur via 0521-538980.