Moet ik werk zoeken?

Moet ik werk zoeken?

Ja, werk zoeken en vinden is belangrijk. In de Participatiewet staat dat u er alles aan moet doen om werk te vinden.

Wanneer begin ik met werk zoeken?
Werk vinden begint al voor u een uitkering aanvraagt. Wanneer u dan toch een bijstandsuitkering nodig hebt, vraagt u die aan bij het UWV WERKbedrijf (werk.nl). Voor we met uw uitkeringsaanvraag aan de slag gaan, kijken we eerst of u voldoende inspanningen heeft verricht om opnieuw werk te vinden. Zo moet u wanneer u zich meldt voor een uitkering:

 • Als werkzoekende ingeschreven (blijven) staan bij het UWV Werkbedrijf
 • Ingeschreven staan bij minimaal 5 uitzendbureaus
 • Actief zoeken naar een baan en aantoonbaar solliciteren (minimaal drie sollicitaties per week). Ook op vacatures buiten uw gemeente.
 • Een Curriculum Vitae (CV) maken en/of actualiseren
 • Algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden
 • Alle afspraken nakomen die gemaakt zijn om uw kansen op het vinden van werk te verbeteren

Alleen wanneer er geen werk voor u is, kunt u een uitkering krijgen.

Wat moet u allemaal doen met een bijstandsuitkering?
U krijgt een uitkering? Die krijgt u zolang u hem nodig hebt. Daar staat wat tegenover. U moet zich houden aan een aantal regels die in de Participatiewet staan. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan gelden deze regels ook voor uw partner.

Vanaf 1 januari 2015 zijn er duidelijkere regels voor wat u moet doen om aan werk te komen. De gemeente vraagt vanaf 1 januari 2015 het volgende van u:

 • U probeert actief betaald werk naar vermogen te vinden. Dat doet u door vacatures te zoeken, te solliciteren, en u in te schrijven bij vijf of meer uitzendbureaus.
 • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook buiten uw gemeente. Wanneer u buiten uw gemeente werk vindt of werk wordt aangeboden, dan behoort u dit aan te nemen.
 • U bent bereid om dagelijks maximaal drie uur voor uw werk te reizen.
 • Als er geen andere mogelijkheid is om werk te krijgen en als het voor u en uw gezin mogelijk is, kan de gemeente u vragen om te verhuizen. In dat geval moet u wel een contract kunnen krijgen voor ten minste een jaar en boven bijstandsniveau verdienen.
 • U helpt de gemeente om een plan van aanpak te maken om weer aan het werk te gaan en u voert dit ook uit. U houdt zich aan de afspraken die u met uw gemeente maakt en neemt aangeboden ondersteuning van de gemeente aan.
 • U vergroot uw werkmogelijkheden door uw kennis en vaardigheden bij te houden of te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen.
 • U doet geen dingen die het krijgen of behouden van werk moeilijker maken. Zo doet u uw best bij een sollicitatiegesprek en gaat u daar verzorgd en op tijd naar toe.