Wet kinderopvang

U werkt, studeert of zit in een traject op weg naar werk en u hebt jonge kinderen? De Wet Kinderopvang zorgt ervoor, dat uw kinderen goed worden opgevangen. De wet zegt ook dat degene van wie u uw loon of uitkering krijgt en de belastingdienst meebetalen aan de kinderopvang. Dat betekent dus, dat u niet alleen verantwoordelijk bent.

Hoe gaat het in z’n werk?

  •  U zoekt zelf een kindercentrum of gastouderbureau en maakt afspraken over wanneer en hoe vaak uw kinderen moeten worden opgevangen;
  • Iedere maand krijgt u van de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten van de opvang. Omdat u deze tegemoetkoming krijgt, mag u het deel wat u zelf nog betaalt niet aftrekken van de inkomstenbelasting.
  • Hoeveel de tegemoetkoming is, hangt af van het inkomen van uzelf (en uw partner), het aantal uren opvang, het uurtarief van de opvang, het aantal kinderen en de soort opvang;
  • Wat overblijft van de rekening moet u normaal gesproken zelf betalen.

Bijzondere situaties

In bijzondere gevallen betaalt de gemeente of het UWV een hoger bedrag. Dat doen ze wanneer u:

  • een inburgeringcursus volgt;
  • een reïntegratietraject volgt;
  • studeert.

Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening door op de volgende link te klikken: toeslagen.nl
Meer informatie over de Wet Kinderopvang? Klik dan op deze link: Rijksoverheid.nl.