Inburgering

Wat is inburgering?
Inburgeren is, de Nederlandse taal leren begrijpen, spreken, schrijven en lezen en leren hoe we in Nederland wonen en werken. Dit houdt onder andere in dat u uw weg vindt, naar bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de school van uw kinderen. Ook leert u hoe u een baan vindt en wat de tradities in Nederland zijn.

Wie moeten inburgeren?
Mensen die van buiten Europa komen en in Nederland wonen moeten verplicht inburgeren. Niet alleen mensen die nieuw in Nederland wonen, de nieuwkomers, maar ook voor mensen die al langer in Nederland zijn is inburgeren verplicht. U bent ingeburgerd wanneer u het inburgeringsexamen behaalt.

Wie hoeven niet in te burgeren?
Niet iedereen die naar Nederland komt hoeft in te burgeren. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die een paspoort hebben van een land dat hoort bij de Europese Unie. Er zijn meer groepen die niet hoeven in te burgeren. Vraag dus eerst bij welke groep u hoort.

Wat is er veranderd sinds 1 januari 2013?

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Inburgering veranderd. Bent u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden, dan bent u zélf verantwoordelijk voor uw inburgering. DUO is het aanspreekpunt voor nieuwe inburgeringsplichtigen vanaf 1 januari 2013. DUO stelt op basis van informatie van de IND en GBA vast wie inburgeringsplichtig is en verstrekt vervolgens aan deze personen een kennisgeving.

Inburgeringstermijn

U hebt 3 jaar om in te burgeren. Deze 3 jaar is de inburgeringstermijn. Gaat u eerst een alfabetiseringscursus doen? Dan kunt u een verlenging van uw inburgerings-termijn. De verlenging is maximaal 2 jaar. U hebt dan maximaal 5 jaar om te alfabetiseren en om in te burgeren.