In de Participatiewet staat dat u er alles aan moet doen om werk te vinden. Werk vinden begint al voor u een uitkering aanvraagt. Wanneer u dan toch een bijstandsuitkering nodig hebt, vraagt u die aan bij het UWV WERKbedrijf (werk.nl). U moet wanneer u zich meldt voor een uitkering:

  • Als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf
  • Ingeschreven staan bij minimaal 5 uitzendbureaus
  • Actief zoeken naar een baan en aantoonbaar solliciteren (minimaal drie sollicitaties per week). Ook op vacatures buiten uw gemeente.
  • Een Curriculum Vitae (CV) maken en/of actualiseren
  • Algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden
  • Werk accepteren waarvoor u langer moet reizen – tot maximaal drie uur per dag.

Start
Als u een uitkering heeft aangevraagd ontvangt u een uitnodiging van de IGSD voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst, die plaats vindt bij NoordWestGroep, ontvangt u informatie over wat er van u wordt verwacht en wat u van de IGSD kunt verwachten.

Dit is ook een eerste kennismaking en het startmoment van uw traject. Uw deelname aan deze bijeenkomst is daarom verplicht.

Direct aansluitend op de informatiebijeenkomst start u met het traject Talent in Kaart bij NoordWestGroep met als doel om uw positie op de arbeidsmarkt en uw mogelijkheden in kaart te brengen. De duur van dit traject is 1 week tot maximaal 4 weken.

Tijdens deze periode krijgt u o.a. door middel van een interessetest inzicht in uw kwaliteiten en onderzoeken we samen met u waar uw mogelijkheden liggen op de arbeidsmarkt. Aan de hand daarvan wordt het vervolgtraject met u besproken en bepaald.

Vervolgtraject
Zo kunt u naar werk begeleid worden door onze matchers, kunt u deelnemen aan onze sollicitatietraining of kunt u door RBZ Zwolle ondersteunt worden bij het opstarten van een eigen onderneming.

Als het door persoonlijke omstandigheden nog niet direct mogelijk is om in loondienst te werken, dan ondersteunt de IGSD u in het vinden van een geschikt alternatief. Zoals een werkervaringsplek, een leerwerktraject, een praktijkopleiding of vrijwilligerswerk. Onbetaalde banen zijn vaak een mooie opstap naar een betaalde baan.