Wat speelt er nu?

De Beleidsregels individuele inkomenstoeslag zijn gewijzigd
De belangrijkste wijziging daarin is het volgende:
Kreeg u een maatregel waardoor uw uitkering werd verlaagd, dan kon u drie jaar lang geen individuele inkomenstoeslag krijgen. Deze drie jaar is veranderd in één jaar.
Hebben wij bovendien uw maatregel herzien, omdat u uw arbeidsverplichtingen alsnog nakomt, dan kunt u meteen voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking komen.

U moet dan wel aan de overige voorwaarden voldoen die voor de individuele inkomenstoeslag gelden. Meer informatie daarover vindt u op: Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland

De pc-regeling is veranderd
Vanaf het schooljaar 2017-2018 kunnen inwoners van Steenwijkerland ook voor hun kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool voor deze regeling in aanmerking komen.
Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van aanschaf van een computer, laptop of tablet. De tegemoetkoming per kind is maximaal € 450,00 en wordt voortaan eenmaal in de vijf jaar verstrekt.
Houdt u bij de aanschaf rekening met het voortgezet onderwijs waar uw kind straks naar toe gaat. Het is verstandig om te weten of de computer, laptop of tablet geschikt is voor dat onderwijs.
Meer informatie over de regeling vindt u op: Brochure minimabeleid Steenwijkerland september 2017 I

Kaderbrief aan de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld, klik hier.

Het beleid vindt u hier.