Huisregels Werkplein

Het Werkplein is u graag van dienst.
Jammer genoeg komen agressie en geweld steeds vaker voor. We willen dit natuurlijk voorkomen en u als bezoeker en onze medewerkers hiertegen beschermen. Daarvoor heeft de gemeente een aantal dingen geregeld. Eén daarvan is het vaststellen van huisregels.

Met deze huisregels is het mogelijk mensen die zich niet goed gedragen aan te spreken. Maar gelukkig kunnen we zeggen dat de meeste contacten op het Werkplein tussen de bezoekers en medewerkers zonder problemen verlopen.

Huisregels Werkplein

Om u goed te helpen is het belangrijk dat wij ons werk goed kunnen doen. Daarom hebben wij duidelijke huisregels. Wanneer u binnenkomt op het Werkplein bent u het eens met deze huisregels.

Wij accepteren niet dat iemand:

  • scheldt, schreeuwt of discrimineert;
  • met spullen gooit of dingen vernielt;
  • medewerkers en/of andere klanten bedreigt of lastig valt;
  • in ons gebouw onder invloed is van alcohol of drugs;
  • handtastelijk is of lichamelijk geweld gebruikt;
  • een huisdier mee naar binnen neemt.

Wanneer u zich niet houdt aan deze regels dan nemen we de volgende stappen:

  • U wordt niet meer geholpen en gevraagd weg te gaan uit het Werkplein;
  • U wordt, wanneer dat nodig is, door de politie ons gebouw uit geholpen;
  • U krijgt, wanneer dat nodig is, een waarschuwingsbrief en een toegangsverbod. Dit betekent dat u een maand lang het Werkplein niet mag binnenkomen.

In ernstige gevallen doen wij namens de organisatie aangifte bij de politie. 

Altijd aangifte
We doen altijd aangifte bij de politie wanneer u geweld gebruikt of probeert uw zin te krijgen door te dreigen.