Uw privacy is belangrijk voor de IGSD. Wij willen zeker weten dat wij aan de juiste persoon informatie en/of formulieren meegeven.
Om deze reden is de werkwijze van de IGSD vanaf nu verandert en gelden er nieuwe regels;
– Komt u naar de balie; neem dan u legitimatiebewijs mee.
– Belt u voor informatie; hou dan uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
Alleen dan mogen wij u nog helpen. Wij kunnen dan vaststellen dat u degene bent van wie u zegt dat u bent en kunnen dan voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen.