Per 1 april 2019 zijn de regels over het vaststellen van het vermogen aangepast. Het nieuwe beleid ligt ter inzage bij de IGSD. Ook vindt u dit beleid op onze website www.igsd-sw.nl aan.