GEZOCHT: Leden Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland
Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente. De adviesraad vormt een brug tussen inwoners en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. Zij adviseren het bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld. De adviesraad bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers.
Over welke onderwerpen praat je mee? Naast zorg en maatschappelijk ondersteuning zijn verdere onderwerpen: werk, inkomen, schuldhulpverlening en toegankelijkheid voor inwoners van alle leeftijden.

Wie zoeken we?
– Je woont in de gemeente Steenwijkerland.
– Je hebt ervaring en/of kennis en/of affiniteit met het sociaal domein.
– Je denkt vanuit het algemeen belang.
– Je werkt graag samen.
– Je bekleedt geen bestuurlijke of ambtelijke functie binnen de gemeente Steenwijkerland.

Benoeming lidmaatschap:
Je wordt benoemd voor 4 jaren. Dit kan eenmaal met vier jaar worden verlengd.
Je ontvangt een vergoeding per vergadering. Daarnaast worden reiskosten naar Steenwijk vergoed.

Contactadres: Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland
T.a.v. mevrouw J. Bruintjes
Postbus 162
8330AD Steenwijk
jannie.bruintjes@steenwijkerland.nl