Wet Dwangsom en beroep bij niet op tijd beslissen

Soms komt het voor: U dient een aanvraag in voor een uitkering en de beslissing duurt lang, te lang. Wanneer de beslissing echt te laat is, kunt u een vergoeding krijgen. Dat dit kan staat in de Wet Dwangsom en beroep.

Wij, de IGSD Steenwijkerland & Westerveld, proberen u altijd zo goed mogelijk te helpen. We moeten aanvragen en bezwaarschriften op tijd af hebben. Jammer genoeg lukt dat niet altijd. Beslissen we te laat? Nadat u een aantal stappen hebt genomen, krijgt u voor iedere dag dat we te laat zijn een vergoeding. De vergoeding loopt op tot een bedrag van € 1260,00.

Wanneer vraagt u een vergoeding aan?
In de wet staat de tijd genoemd die wij na uw aanvraag of uw bezwaarschrift mogen gebruiken om een beslissing te nemen. We zetten dat ook in de ontvangstbevestiging die u van ons krijgt. In de wet staat ook dat we één keer meer tijd mogen nemen. Natuurlijk moeten we u dat vertellen. Alleen wanneer er bijzondere zaken aan de hand zijn mogen we nog meer tijd nemen om de beslissing te nemen. We hebben bijvoorbeeld nog informatie van u of andere mensen nodig. Pas wanneer deze informatie binnen is, gaat de tijd weer lopen waarmee we de beslissing mogen nemen. We houden u steeds op de hoogte hoe ver we zijn.

Hoe legt u de IGSD een dwangsom op?
Heeft u de beslissing van de IGSD niet op tijd gekregen? Download dan dit algemene formulier. Vul het formulier in en stuur het terug naar:
IGSD Steenwijkerland & Westerveld, 
Wet Dwangsom, 
postbus 300, 
8330 AH Steenwijk.

Let op: u kunt het formulier pas opsturen de dag nádat wij hadden moeten beslissen!

Nadat het formulier binnen is gekomen hebben we nog precies twee weken om een beslissing te nemen. Hebben we dan nog steeds niet beslist, dan gaan we u een dwangsom betalen. Voor iedere dag dat we te laat zijn krijgt u een bedrag. In de wet staat dat u nooit langer dan 42 dagen geld krijgt en nooit meer dan totaal € 1260,00.

Hebt u twee weken nadat u het formulier hebt ingeleverd nog steeds geen beslissing? Dan is het mogelijk dat u de rechter inschakelt. Zegt de rechtbank dat u bezwaar ‘gegrond is’, u krijgt dus gelijk, dan moet de IGSD binnen twee weken na deze uitspraak een beslissing nemen.

De procedure in het kort

We hebben de stappen nog even voor u op een rij gezet:

  • u dient een aanvraag in;
  • de beslistijd gaat voorbij zonder beslissing;
  • als aanvrager vult u het algemene formulier in;
  • twee weken gaan voorbij zonder beslissing;
  • de dwangsom gaat automatisch lopen (max. 42 dagen en €1260) én u kunt direct bij de rechter in beroep gaan;
  • heeft u stap 5 gedaan en zegt de rechter dat u gelijk hebt, dan moet de IGSD binnen twee weken een beslissing nemen.

Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat meer informatie over deze wet.