Klacht indienen

Natuurlijk proberen we u zo goed mogelijk te helpen. Daarover hebben we bij de IGSD afspraken gemaakt. Toch kan het voorkomen dat u zich niet goed voelt behandeld door uw contactpersoon van de IGSD.

In gesprek
U gaat eerst in gesprek met uw contactpersoon en vertelt wat u vindt van het contact. Pas wanneer u ook na dit gesprek vindt dat u niet goed wordt behandeld, gaat u schrijven. U schrijft een brief aan de directeur van de IGSD Steenwijkerland & Westerveld en vertelt daarin wat uw klacht is.

Het adres is:

IGSD Steenwijkerland & Westerveld
t.a.v. de directeur
Postbus 300
8330 AH Steenwijk

De klacht mag u ook indienen via het contactformulier dat u hier vindt.

Belangrijk: Klagen doet u over de manier waarop u persoonlijk wordt behandelt door de IGSD. Dit is iets anders dan in bezwaar gaan tegen een beslissing die de IGSD u heeft gestuurd via een brief of beschikking. Anders gezegd:
•    u kunt niet klagen over een beslissing die aan u is gestuurd via een beschikking;
•    u kunt niet in bezwaar gaan tegen de manier waarop u persoonlijk wordt behandeld door een consulent.

Uitnodiging
Wanneer u een klacht heeft ingediend, gaan we hier mee aan het werk. Wanneer dat nodig is wordt u uitgenodigd om meer te vertellen en uw mening te laten horen. Ook kan uw contactpersoon zijn/haar verhaal vertellen wanneer dat nodig is.

Een brief
Nadat we alles op een rij hebben gezet en precies weten wat er is gebeurd en hoe het verder moet, krijgt u een brief. Hierin staat wat de IGSD heeft besloten.

De Ombudsman

Bent u niet tevreden over de manier waarop de IGSD met uw klacht is omgegaan? De Nationale Ombudsman is dan de instantie die u verder helpt. Meer informatie vindt u hier: Nationale ombudsman.