Bezwaarschrift

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een beslissing die de IGSD heeft genomen. Wanneer u hier iets aan wilt doen, dan schrijft u een brief naar de IGSD. Deze brief heet officieel een bezwaarschrift. Stuur altijd een brief, een email is geen geldig bezwaarschrift. Dat komt omdat er geen handtekening onder staat.

Wanneer stuurt u de brief?

Op de beslissing die u van ons hebt gekregen (waarmee u het niet eens bent) staat een datum. Uw brief moet binnen zes weken na deze datum binnen zijn bij de IGSD.

Wat staat er in ieder geval in uw brief:

  • de datum waarop u de brief schrijft en verstuurt;
  • uw naam, adres en handtekening;
  • schrijf in uw brief met welke beslissing u het niet eens bent en waarom dat zo is;
  • stuur een kopie van de beslissing mee waarmee u het niet eens bent.

U stuurt uw brief/bezwaarschrift naar:

IGSD Steenwijkerland & Westerveld
T.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 300
8300 AH Steenwijk

Waar gaat uw brief naar toe?

Uw brief gaat naar de bezwaarcommissie. In deze commissie zitten mensen die niet werken bij de IGSD, de Gemeente Steenwijkerland of Westerveld. De commissie nodigt u uit voor een gesprek. In dit gesprek mag u vertellen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de IGSD. U hoeft dat niet zelf te doen. U mag iemand anders, bijvoorbeeld een advocaat, uw verhaal laten vertellen. De commissie zal na dit gesprek de IGSD vertellen wat zij vinden dat de beslissing moet zijn.

In beroep gaan?
Het kan zijn dat u gelijk krijgt van de bezwaarcommissie, maar dat de IGSD het hier niet mee eens is. De IGSD neemt dan het advies van de bezwaarcommissie niet over, en stuurt u hierover een beslissing.
Het kan ook zijn dat u ongelijk krijgt van de bezwaarcommissie, ook hiervan krijgt u een beslissing toegestuurd.

Bent u het niet eens met deze beslissing, dan gaat u in beroep bij de rechtbank in Zwolle.

Contactgegevens rechtbank Zwolle: 
Gebouw Spoorstate, Sector bestuursrecht
Bezoekadres: Hanzelaan 351-361 (8017 JM) Zwolle
Postadres: Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Telefoonnummer:(038) 888 44 44
Meer informatie hierover? Lees verder op Rechtspraak.nl.