Beroep

U bent het niet eens met wat de bezwaarcommissie heeft gezegd over uw bezwaarschrift. Ook nu wilt u hier iets aan doen. Dan gaat u in beroep bij de rechtbank in Zwolle.

Uw brief
Ook nu schrijft u een brief, we noemen dit een ‘beroepschrift’. U legt uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van de IGSD, nadat u in bezwaar bent gegaan. Ook vertelt u in de brief wat u denkt dat de beslissing moet zijn die de rechter nu moet nemen.

Hoe gaat u in beroep?
U krijgt van de IGSD een brief waarin staat wat de beslissing is na uw bezwaar. In deze brief staat ook precies wat u moet doen om in beroep te gaan en waar u dat moet doen. Let op! Ook nu geldt dat binnen zes weken nadat u de brief van de IGSD hebt gekregen de brief bij de rechtbank in Zwolle moet zijn. Doe het op tijd. Daarmee voorkomt u dat uw beroep wordt afgewezen, omdat u de brief te laat hebt opgestuurd.

Mag iemand u helpen?

U mag een advocaat vragen u te helpen bij het in beroep gaan. Het is dus niet verplicht, u mag het ook zelf doen. U mag ook iemand machtigen om voor u in beroep te gaan. Is dat geen advocaat, dan moet u wel op papier zetten dat die persoon u helpt. U stuurt de machtiging dan met uw brief (beroepsschrift) aan de rechtbank mee.

Voorlopige voorziening

Zolang het beroep bij de rechtbank in behandeling is, is de oude beslissing van de IGSD nog geldig. Het kan zijn dat u daardoor in de problemen komt. Het is dan mogelijk dat u tegelijk met u brief aan de rechtbank om een bijzondere regeling vraagt. Deze regeling heeft officieel een ‘Voorlopige voorziening’. Zolang de rechter dan nog geen beslissing heeft genomen op uw beroep krijgt u misschien een speciale regeling.
De voorlopige voorziening vraagt u aan bij degene waarbij u in beroep bent gegaan.