Waarvoor bijdrage?

Het minimabeleid van de gemeentes Steenwijkerland en Westerveld is niet hetzelfde. Er kan verschil zitten in de hoogte van de bijdrage en de voorwaarden. Kijk daarom goed welke folder en/of aanvraagformulier u gebruikt? Bij de IGSD weten ze dat precies, twijfelt u over het formulier? Neem contact op met de IGSD.

Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u als inwoner van Steenwijkerland een bijdrage voor:

 • het kopen van een identiteitskaart + pasfoto’s;
 • het kopen van een computer plus toebehoren voor uw schoolgaande kind(eren) vanaf groep 7 van het basisonderwijs;
 • de kosten voor het voltijds voortgezet onderwijs;
 • het door u betaalde verplicht eigen risico over 2017;
 • sociaal-culturele uitgaven.

Ook hebben we voor u de collectieve zorgverzekering voor minima.

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Meer informatie vindt u hier.

 

Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u als inwoner van Westerveld een bijdrage. Dit heet de participatiebijdrage. Heeft u kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud dan kunt voor deze kinderen een extra toeslag krijgen. Dit geld mag u besteden aan:

 • Kinderopvang
 • Vervoersmiddel
 • Kosten openbaar vervoer
 • Rijles en/of rijexamen
 • Computer/internet(aansluiting)
 • Kleding
 • Identificatiebewijs
 • Lidmaatschap van een bibliotheek
 • Deelname aan sportieve/culturele/educatieve activiteiten
 • Vervanging duurzame gebruiksgoederen
 • Warme maaltijdvoorziening
 • Collectieve zorgverzekering voor minima.

De participatiebijdrage is € 171,00 per gezinslid (inclusief kinderen). De extra toeslag voor kinderen  bedraagt € 171,00 per kind.

Kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Meer informatie vindt u hier