Individuele inkomenstoeslag

Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u misschien ieder jaar recht op een individuele inkomenstoeslag.

Wanneer kunt u een individuele inkomenstoeslag krijgen?

  • U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de leeftijd waarop u AOW krijgt;
  • U bent inwoner van de gemeente Steenwijkerland en u ontvangt drie jaar of langer een inkomen lager of gelijk aan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm of,
    u bent inwoner van de gemeente Westerveld en u ontvangt drie jaar of langer een inkomen lager of gelijk aan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • U heeft een beperkt vermogen;
  • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering;
  • In de twaalf maanden voor deze aanvraag kwam u niet eerder voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking en,
  • U heeft geen maatregel gekregen in de afgelopen twaalf maanden omdat u de plicht tot arbeidsinschakeling niet bent nagekomen.

Let op! Is de u opgelegde maatregel herzien omdat u de arbeidsverplichtingen alsnog bent nagekomen en heeft u geen andere maatregelen gekregen in de afgelopen twaalf maanden, dan hoeft u alleen nog te voldoen aan de eerste vijf punten.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag bedraagt per 1 januari 2017 voor:

• alleenstaanden € 389,00
• alleenstaande ouders € 498,00
• gehuwden/samenwonenden € 554,00

Ontvangt u een uitkering van de IGSD? Uw vaste contactpersoon van de IGSD Steenwijkerland & Westerveld vertelt u graag meer over het aanvragen van een individuele inkomenstoeslag.
U kunt uw vaste contactpersoon iedere werkdag telefonisch bereiken van 09.00 tot 10.00 uur.

Ontvangt u geen uitkering van de IGSD? Dan kunt u voor vragen iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met de IGSD. Het telefoonnummer is 0521 – 53 89 80.