Per 1 januari 2020 worden de taken van de IGSD weer uitgevoerd door uw gemeente.