Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Met dit fonds kunnen kinderen diploma A en B halen.

Voor wie
Het Zwemfonds is voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 17 jaar die om financiële redenen niet aan zwemles mee kunnen doen.

Spelregels
Het Zwemfonds geeft een vergoeding. Ouders betalen nog wel een eigen bijdrage van € 120,- (verdeeld over 12 maandelijkse termijnen).

De vergoeding wordt rechtstreeks naar het zwembad overgemaakt.

Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag voor een vergoeding uit het Zwemfonds indienen. Dat gaat via een tussenpersoon, zoals een jeugdhulpverlener, leerkracht, buurtsportcoach of huisarts. Zij moeten wel aangemeld zijn bij het Zwemfonds. 

Bijdrage aanvragen
De aanvragen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds gaan via de beweegcoach van de gemeente Westerveld, mail hiervoor naar: info@gemeentewesterveld.nl. Daarnaast kunt met vragen terecht bij stichting Kleding- en Speelgoedbank of WelzijnMensenWerk.