Het Jeugdsportfonds betaalt het lidmaatschap van een sportvereniging en soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld sportkleding).

Voor wie
Het Jeugdsportfonds is voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Spelregels
De bijdrage is maximaal € 225,- per kind per seizoen.
Het geld gaat rechtstreeks naar de club of vereniging en/of de sportzaak.

Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds indienen. Dat gaat via een tussenpersoon, zoals een jeugdhulpverlener, leerkracht, intern begeleider in het basisonderwijs, decaan in het voortgezet onderwijs of een maatschappelijk werker. Zij moeten wel aangemeld zijn bij het Jeugdsportfonds. 

Meer informatie
De aanvragen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds gaan via de beweegcoach van de gemeente Westerveld, mail hiervoor naar: info@gemeentewesterveld.nl. Daarnaast kunt met vragen terecht bij stichting Kleding- en Speelgoedbank of WelzijnMensenWerk.
Meer informatie is te vinden op de website www.jeugdsportfonds.nl