Met een bijdrage uit dit fonds kan uw kind meedoen aan muziekles, toneel of bijvoorbeeld breakdance.

Voor wie
Het Jeugdcultuurfonds is voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan culturele activiteiten.

Spelregels
De bijdrage is maximaal € 425,- per kind per seizoen.

Het geld gaat rechtstreeks naar de organisatie/vereniging.

Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds indienen. Dat gaat via een tussenpersoon, zoals een jeugdhulpverlener, leerkracht, buurtwerker of huisarts. Zij moeten wel aangemeld zijn bij het Jeugdcultuurfonds. 

De aanvragen voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds gaan via de beweegcoach van de gemeente Westerveld, mail hiervoor naar: info@gemeentewesterveld.nl. Daarnaast kunt met vragen terecht bij stichting Kleding- en Speelgoedbank of WelzijnMensenWerk. Meer informatie vindt u op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl