Als uw kind(eren) naar het voortgezet onderwijs gaat/gaan dan kunt u een bijdrage voor bijzondere bijstand krijgen voor de kosten van een computer met toebehoren (PC/laptop, printer, software etc.).

De hoogte van de bijdrage kan oplopen tot maximaal € 450,00 per kind en wordt slechts eenmaal in de vijf jaar verleend.