Voorwaarden bijstandsuitkering

Geen recht op bijstandsuitkering U hebt geen recht op een bijstandsuitkering van de IGSD in de volgende situaties:

 • Als u niet in Steenwijkerland of Westerveld woont. U moet in Steenwijkerland of Westerveld ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) om hier een uitkering te kunnen aanvragen.
 • Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, en ook geen geldige verblijfsvergunning die recht geeft op bijstand.
 • Als u te veel inkomen of vermogen hebt.
 • Als u jonger dan 18 jaar bent.
 • Als u 18, 19 of 20 jaar bent en in een instelling woont.
 • Als u studeert en daarvoor studiefinanciering of een andere tegemoetkoming krijgt.
 • Als u langer dan vier weken per kalenderjaar in het buitenland bent.
 • Als u militair bent.
 • Als u of uw partner met onbetaald verlof is.
 • Als u zonder inkomen zit omdat u meedoet aan een staking.
 • Als u in de gevangenis zit. U hebt wél recht op een bijstandsuitkering als u met proefverlof bent of meedoet aan een penitentiair programma en daarom buiten de gevangenis verblijft.

Inkomen

Uw inkomsten mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan de bijstandsnorm die voor u geldt. Als inkomen telt bijvoorbeeld mee:

 • uw netto inkomsten uit werk
 • uw netto winst uit onderneming
 • een WW-, Wajong- of WIA-uitkering
 • alimentatie voor u en/of uw kinderen
 • sommige heffingskortingen van de Belastingdienst
 • studiefinanciering

Vermogen

Naast een inkomensgrens geldt een vermogensgrens. Die vermogensgrens is € 11.880,- voor gehuwden/samenwonenden en een alleenstaande ouder en € 5.940,- voor een alleenstaande (bedragen voor 2017). Met vermogen wordt bedoeld:

 • spaargeld (ook van de kinderen)
 • bezittingen (auto, boot, caravan, huis)
 • erfenissen, geldprijzen 

Schulden worden van uw vermogen afgetrokken. Een studieschuld en alle andere schulden die niet direct opeisbaar zijn, tellen niet mee. Verplichtingen Vanaf de dag dat u zich meldt voor een bijstandsuitkering, moet u naar werk blijven zoeken en meewerken aan re-integratietrajecten. Ook kunnen wij een tegenprestatie van u vragen. Heeft u een partner, dan gelden deze verplichtingen ook voor uw partner.