Verplichtingen uitkering

Vanaf de datum dat u zich meldt voor een uitkering gelden voor u een aantal verplichtingen.
Het gaat om:

  • de inlichtingenplicht,
  • de plicht tot arbeidsinschakeling,
  • de plicht tot tegenprestatie en,
  • de verplichting om voldoende kennis te hebben van de Nederlandse taal (de Wet taaleis WWB).

De inlichtingenplicht

Deze plicht houdt in dat u zowel gevraagd als ongevraagd alle informatie aan de IGSD moet geven die van invloed kunnen zijn op uw recht op uitkering of de hoogte daarvan of uw arbeidsinschakeling. Wijzigingen die daarop van invloed kunnen zijn, moet u binnen 30 dagen nadat deze zich hebben voorgedaan doorgeven aan de IGSD. Dit moet u doen op het mutatieformulier dat u van de IGSD heeft gekregen. Heeft u dit formulier niet (meer), neem dan contact op met uw vaste consulent voor een nieuw mutatieformulier.
Het mutatieformulier vindt u ook hier.

Houdt u zich niet (op tijd) aan de inlichtingenplicht en ontvangt u daardoor teveel uitkering dan leggen wij u een boete op. Wanneer u met opzet gefraudeerd heeft, is de boete net zo hoog als de uitkering die u moet terugbetalen.

Bij fraudebedragen van € 50.000 of meer doen wij aangifte bij het openbaar ministerie. Er kan u dan door de rechter een gevangenisstraf worden opgelegd.

Controle

Wij controleren regelmatig of u zich aan uw plichten houdt. Zo zijn wij aangesloten op een digitaal informatiebestand waarin gegevens van UWV, Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Sociale Verzekeringbank (SVB) en andere publieke organisaties zitten. Door de koppeling van verschillende bestanden, beschikken we over veel gegevens van u. Als deze gegevens anders zijn dan de gegevens die u heeft opgegeven is dat vaak een reden voor de start van een onderzoek. Soms door de Sociale Recherche.

De plicht tot arbeidsinschakeling

De plicht tot arbeidsinschakeling staat omschreven in het onderdeel Werk. Wanneer u zich niet aan de plicht tot arbeidsinschakeling houdt, dan legt de IGSD u een maatregel op. Een maatregel kan oplopen tot 100% van de uitkering. Dit betekent dat u gedurende een bepaalde periode geen of een lagere uitkering ontvangt. Ontvangt u een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ. Dan kan de IGSD uw uitkering blijvend geheel weigeren. Dit betekent dat u geen IOAW- of IOAZ-uitkering meer krijgt. Ook niet in de toekomst. Heeft u dan onvoldoende geld om van te leven, dan zult u een bijstandsuitkering moeten aanvragen.