Uitkeringen IGSD

De IGSD verstrekt verschillende uitkeringen.

Hieronder staan ze voor u op een rij:

  • bijstandsuitkeringen (Participatiewet)
  • regelingen voor startende ondernemers en zelfstandigen met financiële problemen (Bbz 2004)
  • uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW-uitkering)
  • uitkeringen voor oudere zelfstandigen (IOAZ-uitkering)

Bijstandsuitkeringen

Hebt u te weinig geld om rond te komen en kunt u zelf niet genoeg verdienen, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen (een uitkering op grond van de Participatiewet). Voor meer informatie zie Bijstandsuitkering Participatiewet.

Bbz 2004

Bent u zelfstandige en komt u (tijdelijk) in financiële problemen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen. Dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004). De IGSD voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld via een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Voor meer informatie zie Bijstand voor zelfstandigen.

IOAW-uitkering

Bent u na uw vijftigste werkloos geworden en ontvangt u geen werkloosheidsuitkering (WW) meer? Dan kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. Bij de IOAW-uitkering wordt niet gekeken naar uw vermogen. Het hebben van een eigen huis of spaargeld is dus niet van invloed op de uitkering. Bij een bijstandsuitkering wordt wel gekeken naar uw vermogen. Voor meer informatie zie IOAW.

IOAZ-uitkering

Bent u een zelfstandigen van 55 jaar of ouder met onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf dan kunt u mogelijk een beroep doen op de IOAZ. Voor meer informatie zie IOAZ.