IOAW

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u voor 1 januari 1965 geboren bent en:

  • werkloos bent geworden op of na uw vijftigste en langer dan 3 maanden een WW-uitkering kreeg; of
  • op of na uw vijftigste recht hebt gekregen op een WGA-uitkering (loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten) en deze uitkering is beëindigd omdat u weer meer dan 35 procent arbeidsongeschikt bent.

Verplicht om werk te zoeken
Wanneer u een IOAW-uitkering ontvangt, moet u naar werk blijven zoeken en meewerken aan re-integratietrajecten. Ook kunnen wij een tegenprestatie van u vragen. Heeft u een partner, dan gelden deze verplichtingen ook voor uw partner.

Inkomsten
IOAW krijgt u alleen wanneer uw inkomen lager is dan het sociaal minimum (grondslag) dat voor u geldt. De uitkering wordt als aanvulling gegeven op het inkomen dat u al heeft.

IOAW aanvragen
U vraagt de IOAW op dezelfde wijze aan als een bijstandsuitkering. Zie bijstandsuitkering aanvragen.

Hoe lang duurt het?
De IGSD moet binnen acht weken een beslissing over uw aanvraag nemen. U krijgt hierover een brief. Dit is de uitkeringsbeschikking.