Ik ben jonger dan 27 jaar

Voor een bijstandsuitkering gaat u naar het Jongerenloket van de IGSD op het Werkplein Steenwijk. Het jongerenloket nodigt u uit voor een centrale voorlichtingsbijeenkomst. Daar krijgt u informatie over uw rechten en plichten. Nadat u zich voor een bijstandsuitkering heeft gemeld, geldt voor u een zoekperiode van vier weken.

Zoekperiode voor jongeren tot 27 jaar.

Bent u jonger dan 27 jaar, dan moet u eerst vier weken actief zoeken naar werk en scholing die u kunt volgen. In die periode mag u nog geen bijstandsuitkering aanvragen. Bent u gehuwd of samenwonend met iemand van 27 jaar of ouder, dan mag u de uitkering wel alvast samen met hem of haar aanvragen. Wel moet u vier weken zoeken naar werk en scholing die u kunt volgen.

De IGSD verwacht in deze periode het volgende van u:

  1. U zorgt ervoor dat u bij UWV ingeschreven blijft als werkzoekende,
  2. U verricht iedere week minimaal drie sollicitaties (het liefst meer),
  3. U schrijft zich bij zoveel mogelijk uitzendbureaus in (minimaal vijf),
  4. U maakt een cv. Deze cv plaatst u op minimaal drie vacaturesites en,
  5. U onderzoekt welke (vervolg)opleiding u kunt volgen en wanneer u daar mee kunt beginnen.

Lukt het niet om werk te vinden en kunt u geen opleiding volgen? Dan mag u na deze vier weken een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen. De IGSD onderzoekt dan of u in deze periode voldoende naar werk en uw mogelijkheden van scholing hebt gezocht. Is dat niet het geval dan krijgt u geen of een lagere uitkering.

Ook onderzoekt de  IGSD wat voor opleiding(en) u al hebt gevolgd en wat uw mogelijkheden daarmee zijn om werk te vinden. Kunt u scholing volgen binnen het regulier onderwijs en doet u dat niet, dan hebt u geen recht op een bijstandsuitkering.
Volgt u wel een opleiding en kunt u daarmee studiefinanciering krijgen, dan heeft u ook geen recht op een bijstandsuitkering.

Meer informatie:

Meer informatie vindt u in de brochure “Informatie-set Participatiewet”. We hebben er een voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland en een voor de inwoners van de gemeente Westerveld.