Bijstand voor zelfstandigen

De IGSD kan aan zelfstandigen uit Steenwijkerland of Westerveld met financiële problemen bijstand geven. Verschillende groepen zelfstandigen kunnen een uitkering krijgen vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). De vorm van de financiële ondersteuning en de voorwaarden verschillen per situatie.

Doelgroepen Bbz

De volgende groepen zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning op basis van het Bbz:

  • startende ondernemers die vanuit de bijstand of de WW een bedrijf starten;
  • gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen
  • zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen;
  • oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf.

In de praktijk zijn de ondernemers die gebruikmaken van Bbz vaak zzp’ers. Het is geen vereiste dat u zzp’er bent. U moet minimaal 18 jaar zijn om in aanmerking te komen voor het Bbz.

Bbz aanvragen

Nog vragen en/of een aanvraag doen? Neem op werkdagen telefonisch contact op met het Regionaal bureau zelfstandigen(Rbz) in Zwolle, telefoon (038) 498 4480. Of ga direct naar www.rbzzwolle.nl.

Hoe lang duurt het?
De IGSD moet binnen dertien weken een beslissing over uw aanvraag nemen. Deze termijn kan nog eenmaal verlengd worden met dertien weken. U krijgt hierover een brief. Dit is de uitkeringsbeschikking. 

Meer informatie
www.rijksoverheid.nl
www.rbzzwolle.nl