Bedragen bijstandsuitkering

Een overzicht van de bedragen die in de Participatiewet staan, vindt u hier: Normenbrief+1-1-2018. De hoogte van de uitkering hangt af van uw inkomsten en hoe u woont en leeft. Het overzicht zegt dus niet dat u die uitkering ook krijgt.

De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van:

  • uw leeftijd,
  • uw gezinssituatie,
  • het aantal volwassenen met wie u de woning deelt (kostendelersnorm),
  • het hebben van huur- of hypotheeklasten en,
  • het wonen in een inrichting en,
  • uw inkomsten.

 

Leeftijd

Hebt u recht op algemene bijstand en bent u jonger dan 21 jaar, dan krijgt u een lagere bijstandsuitkering. Als u meer geld nodig hebt, moeten uw ouder(s) dat aanvullen. Zij zijn onderhoudsplichtig voor u. Wanneer u geen beroep (meer) kunt doen op uw ouders en u niet (meer) bij uw ouder(s) in huis kunt wonen, is aanvullende bijzondere bijstand mogelijk.

Gezinssituatie

Alleenstaanden en alleenstaande ouders ontvangen een lagere uitkering dan gehuwden of mensen die een gezamenlijke huishouding voeren (samenwonen). Alleenstaande ouders ontvangen een uitkering die even hoog is als die van een alleenstaande. Alleenstaande ouders ontvangen van de belastingdienst via het kindgebonden budget een extra bedrag. Dit heet de alleenstaande ouderkop.

Aantal volwassenen met wie u de woning deelt (kostendelersnorm)

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van het aantal volwassenen met wie u de woning deelt. Hoe meer personen in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Dit heet de kostendelersnorm.

Het hebben van huur- of hypotheeklasten

Woont u in een woning waarvoor u geen huur hoeft te betalen of zonder hypotheeklasten.
Dan krijgt u een lagere uitkering van de IGSD

Het wonen in een inrichting

Woont u in een inrichting dan ontvangt u een lagere bijstandsuitkering.

Uw inkomsten

Uw inkomsten worden met een bijstandsuitkering aangevuld tot het normbedrag dat voor u geldt.

Meer informatie vindt u in de brochure  Informatie-set Participatiewet