AOW en Pensioen

Had u een bijstandsuitkering en krijgt u AOW-pensioen en misschien een aanvullend pensioen?
Vlak nadat u de leeftijd hebt gehaald dat u AOW gaat krijgen, krijgt u van ons een brief waarin staat dat uw uitkering wordt gestopt.

Te weinig AOW
Sommige mensen hebben te weinig AOW rechten opgebouwd. Dat komt omdat ze pas later in Nederland zijn komen wonen of ze hebben een tijd in het buitenland gewoond en gewerkt. Dan kan het zijn dat de AOW samen met eventuele aanvullende pensioenen lager is dan het minimuminkomen.
Dit kan zich ook voordoen bij mensen die op 1 april 2015 of later de AOW-leeftijd bereiken en gehuwd of samenwonend zijn met een jongere partner. Zijn krijgen geen partnertoeslag meer van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Is uw AOW-pensioen samen met eventuele aanvullende pensioenen lager dan het minimuminkomen?
Dan kunt u bij SVB aanvullende een inkomensvoorziening ouderen (AIO) aanvragen.
De AIO-aanvulling is een onderdeel van de Participatiewet.

Wat moet u doen?
Heeft u te weinig AOW-pensioen, dan kunt u aanvullende bijstand aanvragen bij de SVB.
Dit heet een AIO-aanvulling. Doet u dat zo snel mogelijk. De SVB verstrekt geen AIO-aanvulling met terugwerkende kracht.

Meer informatie hierover?

Lees verder op Svb.nl en Rechtopbijstand.nl.

Bijzondere kosten en Minimabeleid
Heeft u bijzondere kosten of wilt u gebruik maken van het minimabeleid, neemt u dan contact op met de IGSD. Deze regelingen worden niet door de SVB voor u aangevraagd.

Vragen?
Heeft u na het lezen van die informatie nog vragen? Bel dan met uw contactpersoon. Dat kan iedere werkdag tussen 09:00 en 10:00 uur. Voor contactgegevens van de IGSD klik hier.