Wilt u financiële ondersteuning ontvangen in de vorm van een bijstandsuitkering?
Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijstandsuitkering is het noodzakelijk dat u aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U woont rechtmatig binnen de gemeente Steenwijkerland of Westerveld;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. Uw (gezamenlijke) inkomen wordt aangevuld tot maximaal de toepasselijke bijstandsnorm;
  • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering;
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Voldoet u aan de voorwaarden vraag dan zo snel mogelijk een bijstandsuitkering aan via de website www.werk.nl.

Wanneer u twijfelt of u wel aan de voorwaarden voldoet of als u andere vragen heeft dan kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:30 uur contact met ons opnemen op de volgende manieren:

– via de telefoon: 0521-538 980
– via de mail: igsd@igsd-sw.nl of
– via het contactformulier van deze website

U kunt ook tijdens kantoortijden, zonder afspraak, binnenlopen op het werkplein. Het adres is De Vesting 11-13, 8332 GL in Steenwijk (direct achter het station).

Wat gebeurt er nadat ik via www.werk.nl een bijstandsuitkering aanvraag?

  • U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag per e-mail;
  • U wordt schriftelijk uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst en u krijgt een lijst toegestuurd met bewijsstukken die u bij ons moet inleveren;
  • U gaat starten met een traject zodat wij uw talenten in kaart kunnen brengen;
  • Wij nodigen u uit voor intakegesprek nadat u alle bewijsstukken hebt ingeleverd.

Wanneer ontvang ik mijn bijstandsuitkering?
Als na het intakegesprek blijkt dat u recht hebt op een bijstandsuitkering dan kunnen wij overgaan tot betaling.