Individuele inkomenstoeslag

Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u misschien  recht op een individuele inkomenstoeslag.

Wat is een individuele inkomenstoeslag?
Een individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag die u kunt ontvangen als u langdurig een inkomen tot iets boven de voor u geldende bijstandsnorm hebt gehad. Dat inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk.

Voor wie?
Of u in aanmerking komt voor de toeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen. We vergelijken uw inkomen met de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte van de voor u geldende bijstandsnorm is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden.

Wanneer kunt u een individuele inkomenstoeslag krijgen?

 • U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de leeftijd waarop u AOW krijgt;
 • U bent inwoner van de gemeente Steenwijkerland en u ontvangt drie jaar of langer een inkomen lager of gelijk aan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm of,
  u bent inwoner van de gemeente Westerveld en u ontvangt drie jaar of langer een inkomen lager of gelijk aan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
 • U heeft een beperkt vermogen;
 • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering;
 • In de twaalf maanden voor deze aanvraag kwam u niet eerder voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking en,

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag bedraagt per 1 januari 2019 voor:

• alleenstaanden € 395,00
• alleenstaande ouders € 505,00
• gehuwden/samenwonenden € 562,00

Hoe kunt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen?
U kunt via deze link een aanvraagformulier downloaden. U ondertekend deze en u levert de gevraagde bewijsstukken in.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen, en die door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Wanneer kunt u een individuele studiestoeslag krijgen

 • U voldoet dan aan alle volgende voorwaarden:
 • U bent Nederlander of hebt een verblijfstitel;
 • U bent inwoner van de gemeente Westerveld of Steenwijkerland;
 • U bent 18 jaar of ouder voor;
 • U heeft een laag vermogen;
 • U heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren; en
 • U kunt wel werken, maar bent niet in staat het wettelijk minimumloon te verdienen.

Hoe hoog is de individuele studietoeslag?
Geïndexeerde studietoeslag is per 1 januari 2019 € 106,00.

Hoe kunt u individuele studietoeslag aanvragen?

U kunt via deze link een aanvraagformulier downloaden. U ondertekend deze en u levert de gevraagde bewijsstukken in.